Pochodzenie imion cd.

Poniżej przedstawiam listę innych imion używanych w Polsce, jako uzupełnienie odcinka Polimatów na ten temat.

Lista będzie stale uzupełniana, o coraz mniej popularne imiona, więc zajrzyj do tego artykułu za jakiś czas ツ

IMIONA ŻEŃSKIE

Agata – imię pochodzenia greckiego od αγαθος agathos, czyli dobra.

Agnieszka – imię pochodzenia greckiego od hagnē, czyli czysta, nieskalana (czasami: święta). Do Polski dotarło przez Czechy.

Aleksandra – żeńska forma imienia Aleksander. W języku greckim aleksandros (Αλέξανδρος) to obrońca ludu od alexein (bronić) i andros (człowiek). Zdrobnienie „Ola” najprawdopodobniej zawdzięczamy ukraińskiemu brzmieniu imienia, czyli Oleksandra.

Alicja – zdrobnienie powstałe od niemieckiego imienia Adelajda, która analogicznie jak Henryk pochodzi z wielkiego rodu (adal „ród” i heit „stan, rodzaj”)

Alina – pochodzenie identyczne, jak imienia Alicja, z jedną różnicą – jest to niemiecka forma w przeciwieństwie do Alicji, która jest wersją angielską

Anna – Powinniśmy ją rozpatrywać razem z Hanną, ponieważ oba imiona pochodzą hebrajskiego hannāh czyli wdzięk. Anna lub Hanna to osoba pełna wdzięku. Dlaczego Anny dostają tak często na drugie imię Maria? Ponieważ św. Anna była, wg apokryfów matką Marii z Nazeretu, czyli babcią Jezusa. Była uważana za wzorową żonę, więc połączenie jej imienia z imieniem najważniejszej kobiety w religii chrześcijańskiej, czyli Marii mogło gwarantować szczęśliwe życie.

Barbara – imię o identycznym pochodzeniu, co słowo barbarzyńca. Greckie barbaros jest onomatopeją, czyli wyrazem naśladującym dźwięk, w tym przypadku jakiegoś trudnego w zrozumieniu bełkotania.
W takim znaczeniu Barbara to barbarzynka, czyli po prostu cudzoziemka. W Polsce imię to zaczęło być popularne za sprawą św. Barbary, która tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle istniała, dlatego na wszelki wypadek została w 1969 roku wymazana z litanii świętych Kościoła.

Celina – imię pochodzenia łacińskiego, gdzie “cealum” oznacza „niebo”

Elżbieta – hebrajskie “eliszabeth” oznacza “Bóg moją przysięgą”

Halina – imię pochodzenia greckiego, gdzie “galene” oznacza „spokój”

Hanna – patrz Anna, forma Hanna powstała albo jako zdrobnienie (np. Hanuszka), albo przez zjawisko przydechu, czyli występowanie krótkiego, krtaniowego “h” przed literą “a”.

Joanna – imię pochodzenia hebrajskiego, żeński odpowiednik Jana, czyli “Bóg jest łaskawy”

Julia – imię niejasnego pochodzenia, wg różnych teorii: 1) łacińskiego; żeński odpowiednik Juliusza; oznacza osobę pochodzącą z rodu Juliuszów, 2) łacińskiego; “piękny kwiat” 3) łacińskiego; od boga Jupitera (Jowisza) 4) greckiego; ἴουλος (ioulos) – brodaty

Karolina – żeńska forma imienia Karol, który w języku frankijskim oznaczał dzielnego wojownika; od niego wzięła się nazwa „król”

Katarzyna – od greckiego katharós, czyli czysta. Kobieta bez skazy

Krystyna – imię pochodzenia łacińskiego, gdzie Christina oznacza „pochodzącą od Chrystusa”

Magdalena – niejasne pochodzenie, albo: 1) hebrajskie “magdala” może oznaczać kogoś wielkiego lub pięknego lub 2) wywodzi się od Marii (Magdaleny), która pochodziła z Magdali

Małgorzata – pochodzi od greckiego “margarites” (μαργαρίτης), czyli „perła”

Maria – najprawdopodobniej pochodzi z języka hebrajskiego od słowa Miryam, czyli piękna lub wspaniała. Chociaż niektórzy językoznawcy twierdzą, że wzięła się od egipskiego myr, czyli ukochana. Co ciekawe, jest to jedno z niewielu imion żeńskich nadawanych również mężczyznom, najczęściej w środku, tak jak u prezydenta Bronisława Marii Komorowskiego. Jest to stary zwyczaj, który miał zapewnić posiadaczowi takiego imienia opiekę Maryi.

Mariola – pochodzi od francuskiego Mariolle (marjol), co oznacza mała figurkę Matki Boskiej.

Marta – imię pochodzenia hebrajskiego, gdzie מַרְתָּא „Martâ” oznacza „panią”

Natalia – imię pochodzenia łacińskiego oznaczające dzień narodzenia Boga (natale domini), przez to początkowo otrzymywały je tylko dziewczynki urodzone w czasie świąt Bożego Narodzenia

Patrycja – imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „szlachetnie urodzoną”

Paulina – pochodząca od Pawła, mogła oznaczać osobę z rodu Pawła

Urszula – pochodzenie łacińskie, od wyrazu ursa, czyli niedźwiedzica. Ale już męska forma Ursus, niedźwiedź nie znalazł poklasku i skorzystaliśmy z tego imienia aby nazwać tak markę traktorów, czy dzielnicę Warszawy.

Weronika – imię pochodzenia greckiego od (φέρειν) phérein, czyli nieść oraz (νίκη) níkê, zwycięstwo

Wiktoria – pochodzi od łacińskiego „victoria” oznaczającego zwycięstwo

Zofia – pochodzi o greckiego słowa σοφία (sophia) oznaczającego „mądrość”

IMIONA MĘSKIE

Adam – imię pochodzenia hebrajskiego od „ha adamah”, czyli „ziemia, grunt”, co może oznaczać osobę, która zajmuje się uprawą ziemi

Adrian – wzięło się od rzymskiego cesarza Hadriana, którego imię mogło oznaczać „osobę pochodzącą z rejonów Morza Adriatyckiego”

Bartosz – staropolska wersja skrócona imienia Bartłomiej, które pochodzi z języka aramejskiego (BAR-təl-mi) i oznacza syna Talmai (Tolmy) lub syna osoby, która orze pole

Damian – imię pochodzenia greckiego, od δαμάζω (damazo), czyli „zdobyć, podbić”

Daniel – imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza „Bóg osądził”

Dawid – imię bardzo stare, mające początki jeszcze w Mezopotamii, pochodzi od hebrajskiego Dāwīḏ i oznacza osobę „ukochaną”

Dominik – imię pochodzenia łacińskiego, pochodzi od „dominicus” czyli „pański” lub „należący do Boga”

Emmanuel – imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza „Bóg jest z nami”

Grzegorz – imię pochodzenia greckiego, od Gregorios (γρηγορέω) – „być czujnym”

Jakub – imię pochodzenia hebrajskiego (Yaʿăqōḇ), które może oznaczać 1) ten, który podąża lub 2) ten którego ochrania Bóg; dawniej, w Polsce pisano je przez „ó”

Filip – pochodzi z języka greckiego od (φίλος) philos „kochający” oraz (ἱππος) hippos „konie”, czyli oznacza osobę, która jest przyjacielem koni

Franciszek – imię pochodzenia włoskiego, które wzięło się od określenia Fracuza (francesco), najprawdopodobniej wzięło się z przydomka św. Franciszka

Kamil – niejasne pochodzenie 1) etruskie; nieznane znaczenie 2) arabskie; (كامل) „perfekcyjny” 3) łacińskie; camillus, czyli „wolno urodzony”

Karol – imię pochodzenia frankijskiego oznaczające „mężnego wojownika”; dało pochodzenie słowa „król” (od Karola Wielkiego)

Krzysztof – z greckiego Christophoros, to „noszący Chrystusa”

Łukasz – imię pochodzenia greckiego, Loukas (Λουκάς) – „pochodzący z Lukanii”

Maciej – pochodzenie identyczne, jak imienia Mateusz (Matityahu „dar od Boga”); do XVI wieku nie były w Polsce odróżniane, patrz odcinek Polimatów o imionach

Marek – pochodzenie łacińskie, Mwziął się od „Mart-ico-s”, czyli „należący do Marsa”, w mitologii rzymskiej – boga wojny.

Michał – imię pochodzenia hebrajskiego oznaczające „któż taki, jak Bóg”

Paweł – imię pochodzenia łacińskiego, „paulus” to „drobny” lub „mały”

Rafał – imię pochodzenia hebrajskiego, oznacza „Bóg uzdrowił”

Sebastian – imię nieznango pochodzenia, albo z 1) łaciński; Sebastianus, czyli „pochodzący z Sebasty” lub z 2) grecki; „sebastos” – „dostojny”

Szymon – imię pochodzenia hebrajskiego od Szime’on, czyli Jahwe wysłuchał

Tomasz – imię pochodzenia aramejskiego, gdzie „te’oma” (תאומא) oznacza “bliźniaka”

Udostępnij:
Tytus Piotrowski pisze:

A tytus
???

Dankan pisze:

Gdzie kurde jest Dankan?! ;-;
FOCH Xde

Anonim pisze:

Janusza nie było

Ewa pisze:

Jeszcze „Ewa” :)

Anonim pisze:

Imie Patryk pochodzi jak sie można domyślić od rzymskiego patrycjusza

Anonim pisze:

Dokładnie