Tytuł ocenzurowano

Odcinek poświęcony zjawisku [……], która np. w czasach Polski Ludowej skutecznie […….] życie zwykłym ludziom.

Jeśli znasz jakiś ciekawy przykład absurdalnej [……], umieść go w komentarzu! :)

Źródła:
– Józef Dużyk „Z dziejów cenzury w Polsce” w: Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Kraków 1956r.
– Ferdynand Bostel, „Zakaz Miechowity”, w: odbitka z „Przewodnika Naukowego i Literackiego” z r. 1884
– Piotr Osęka, „Gospodarka na froncie ideologicznym”, Focus lipiec 2008r.
– Antoni Krauze, film „Oczami cenzora”, 1999r.
– Wikipedia.org, dostęp kwiecień 2013r.
– Encyklopedia WIEM, Wydawnictwo Fogra
– Łukasz Dziatkiewicz, Robert Gałązka „Krótka historia cenzury filmowej”, Cinema, listopad 2006r.

Udostępnij: