Palenie papierosów cd.

Historia uprawy i palenia tytoniu znana jest od końca XV w. Pierwsze informacje mówią o wizycie Kolumba u Indian w 1492 r., gdzie został poczęstowany suszonymi liśćmi tytoniu. Nieco później uprawy tytoniu rozpowszechniły się w Europie – w Portugalii i we Francji. Ambasador Francji w Portugalii Jean Nicot odegrał wielką rolę w rozwoju tych upraw, upowszechnieniu tytoniu we Francji, a także dał swoje nazwisko – nikotynie.

W 1880 roku w Stanach Zjednoczonych odbył się konkurs na maszynę do skręcania cygar. Najlepszy projekt opracował niemiecki imigrant James Albert Bonsack, którego urządzenie automatycznie zawijało ścinki tytoniu w papier i przycinało do odpowiedniego rozmiaru. Pomimo dwukrotnego opatentowania maszyny, nie znalazł się chętny nabywca – ilości produkowane przez sprzęt znacznie przekraczały zapotrzebowanie rynku.

Szokująca reklama, lekarz zachęca do palenia papierosów

Szokująca reklama, lekarz zachęca do palenia papierosów

Wtedy na arenie pojawił się James Duke, który potrafił wykorzystać sztukę marketingu i w niedługim czasie papierosy stały się popularne, najpierw w Stanach Zjednoczonych, potem w Anglii i reszcie Europy. Popisowym zabiegiem Duke’a było rozdawanie każdemu polskiemu imigrantowi w USA pięciu paczek papierosów.

Organizacje zdrowotne zaczęły dostrzegać szkodliwość papierosów co zaowocowało rozmaitymi kampaniami antynikotynowymi. Producenci papierosów chcieli w ten sposób uspokoić społeczeństwo, wmawiając mu, że dwucentymetrowy filtr zatrzymuje wszystko co szkodliwe. Jeszcze w latach 50. XX w. w Polsce papierosy były sprzedawane w aptekach pod nazwa „Papierosy przeciwastmatyczne”, zawierające zioła mające rozszerzać oskrzela. Oczywiście prędzej ułatwiały biednym chorym nałogowe palenie tytoniu niż pomagały na astmę.

Papierosy są jednak jedynym legalnie sprzedawanym środkiem rakotwórczym w, można powiedzieć, przemyśle spożywczym. Palenie tytoniu jest najpoważniejszą, pojedynczą przyczyną wielu różnych chorób. Społeczne i ekonomiczne koszty palenia ponosimy my wszyscy, nie tylko ci, którzy palą i ich bliscy, natomiast zyski – nieliczni (producenci i koncerny tytoniowe).

W Polsce pali regularnie ok. 10 mln osób, blisko połowa pali dłużej niż 20 lat. Każdego roku w Polsce 100 tys. osób umiera z powodu chorób bezpośrednio związanych z paleniem, a 60% z nich to osoby w wieku 35-69 lat. 40% nałogowych palaczy umrze przed 65 r.ż., podczas gdy wśród niepalących – 15%.

Według najnowszych danych, spośród osób palących nałogowo, połowa umrze z powodu chorób bezpośrednio związanych z paleniem. Wśród chorób bezpośrednio związanych z paleniem papierosów są m. in. choroby układu oddechowego. Rak płuca występuje w 95% u osób palących papierosy i istnieje zależność wprost proporcjonalna od liczby wypalanych papierosów: im więcej chory pali, tym ryzyko raka jest większe. Drugą chorobą układu oddechowego zależną od palenia jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Wśród osób z rozpoznaną chorobą, paliło lub nadal pali 90%, a spośród palących zachoruje ok. 20-25%. Wśród osób hospitalizowanych z powodu zaostrzenia POChP – nadal pali ponad 30%. Spośród pozostałych 10% chorych na POChP połowa to – niepalące żony palących przez wiele lat mężczyzn. Niewielki odsetek wszystkich chorych, stanowią osoby, u których zadecydowały czynniki osobnicze, takie jak m.in. uwarunkowania genetyczne (niedobór alfa1antytrypsyny). Jednakże i w tym przypadku palenie papierosów sprzyja szybszemu rozwojowi choroby. Informacja o zaburzeniach enzymatycznych jest o tyle istotna, ze istnieje obecnie możliwość leczenia. Podawanie substytucji nie powoduje cofnięcia się choroby, jednak pozwala na zahamowanie rozwoju. Wśród innych chorób należy wymienić różne nowotwory (rak nerki, rak pęcherza moczowego 10 razy częstszy niż u osób niepalących), choroby naczyń (w tym naczyń wieńcowych czy udary mózgu).

RTG pokazujące raka płuc

RTG pokazujące raka płuc

Palenie papierosów wpływa także na potencję zwiększając ryzyko impotencji o ponad 50%. Może to być spowodowane m.in. zmniejszeniem ilości krwi dopływającej do prącia (miażdżyca naczyń), rozszerzeniem naczyń żylnych i nadmierny odpływ krwi. Palenie także nasila działanie innych czynników wpływających niekorzystnie na potencję. Inny niekorzystny wpływ palenia tytoniu to zmniejszenie objętości ejakulatu, pogorszenie jakości plemników (mniejsza ruchliwość, nieprawidłowy kształt, zmniejszenie liczby).

Czy jest jakiś sposób aby przerwać to błędne koło? Chyba jedyna możliwość to propagowanie niepalenia, moda na niepalenie, którą już można zaobserwować w środowiskach medycznych. Coraz mniej lekarzy i studentów uczelni medycznych pali papierosy, co jest oczywiste, ponieważ trudno jest pacjentom mieć zaufanie do palących fachowców postępujących tak nieprofesjonalnie. Poza tym wynika to prawdopodobnie z lepszego zrozumienia szkodliwości palenia, z lepszej edukacji.

Na szczęście osoby, które mają chociaż cień dobrej woli mogą wspomagać się wieloma narzędziami, które ostatecznie doprowadzą do porzucenia nałogu. Obecnie jest wiele możliwości dostarczenia nikotyny (nikotynowa terapia zastępcza – NTZ) w postaci plastrów, takich, jak plastry NiQuitin, które są bezpieczną i skuteczną metodą pomagającą redukować objawy głodu nikotynowego. Udowodniono klinicznie, że ze wsparciem Nikotynowej Terapii Zastępczej szanse na rzucenie palenia są 2,5 raza większe niż podczas rzucania bez wspomagania. Po zakończeniu kuracji można je bezproblemowo odstawić, nie czując już potrzeby zapalenia papierosa. Po więcej informacji odsyłam na stronę www.niquitin.pl.

Warto w trakcie rzucania palenia jest posiłkować się motywacją pozytywną. Jednym z najlepszych jej przykładów jest akcja społeczna Fajka na bok. Jest to społeczność, która nawzajem się wspiera w walce z nałogiem. Jeśli są ludzie, którzy potrafią rzucić skutecznie palenie to znaczy, że jest to możliwe. A świadomość uzyskanych korzyści po rzuceniu palenia jest tak samo ważna jak świadomość spustoszenia, które papieros powoduje w organizmie.

Szczerze zachęcam do udziału w akcji Fajka na bok, więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/fajkanabok

Artykuł zawiera materiały promocyjne organizatora akcji „Fajka na bok” marki NiQuitin.

Udostępnij: