Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu | Polimaty #59

Przed Wami ważny kamień milowy na drodze do poznania Rzymu. Zapraszam na wycieczkę po ścieżkach starożytnego centrum świata :)

Bibliografia:

  • Skoczylas Janusz oraz Marek Żyromski, Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
  • Allan Tony, Rzym, życie, legendy, sztuka, Świat Książki, Warszawa 2009.
  • Gawroński Jan, Drogi prowadzą do Rzymu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000.
  • Herzig Heinz, Rzymskie kamienie milowe z Italii, Wydawnictwo VIS, Poznań 1996.
  • Wielowiejski Jerzy, Na drogach i szlakach Rzymian, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.
  • Proksa Michał, Powszechne dzieje budownictwa i architektury do końca XVIII wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
Udostępnij: