5 nierozwiązanych sporów na granicach

W 1990 roku Polska dogadała się z rządem Republiki Federalnej Niemiec i oficjalnie podpisała traktat gwarantujący kształt granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej.

Wiele miejsc na ziemi to jednak wciąż nierozwiązany temat w zakresie kształtu granic. Gdzie tli się konflikt lub trwają nieustanne walki o ziemię?

1. Tajwan

Tajwan – jest się o co kłócić…

Przegrana II wojna światowa przez Japonię oznaczała przekazanie wyspy Tajwan w ręce Chin. W 1949 roku władzę w Chinach przejęli jednak komuniści pod wodzą Mao Zedonga. Obalony rząd Czang Kaj-Szeka uciekł na Tajwan, gdzie stworzył Republikę Chińską, niezależną od komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej. ChRL rości sobie prawa do Tajwanu, a z drugiej strony rząd Republiki Chińskiej uznaje się na prawowitego przedstawiciela Chin – nie tylko na wyspie, ale także kontynentalnych. Do 1971 roku Tajwan był przedstawicielem chińskim przy ONZ. Współcześnie za niepodległy kraj uznaje go zdecydowana mniejszość państw świata.

2. Somaliland

Współczesny kształt Afryki uwarunkowała głównie walka o wpływy europejskich mocarstw kolonizacyjnych. Podczas II wojny światowej tereny Somalii zostały zjednoczone pod brytyjską banderą. Z wyjątkiem francuskiego Somalilandu. Cała Somalia w 1960 roku stała się niepodległa, ale już wkrótce krajem zaczęły wstrząsać długie wojny domowe. Somaliland leżący na północnym wybrzeżu ogłosił swoją niepodległość w 1991 roku, choć takiego stanu rzeczy nie uznają inne państwa na świecie. Mimo wszystko normalnie działać próbuje niezależny rząd Somalilandu, choć teoretycznie teren ten jest włączony w skład Somalii.

3. Wyspy Kurylskie

Kuryle – spokój tylko na obrazku

Część z 56 wysp wulkanicznych jest do dziś kością niezgody między rządami Rosji i Japonii. Oba państwa nigdy nie podpisały traktatu pokojowego, który kończyłby II wojnę światową między nimi – głównie ze względu na Wyspy Kurylskie. Przed wojną część wysp należało do rządu rosyjskiego. W czasie konferencji w Jałcie ustalono przekazanie Wysp Związkowi Radzieckiemu w zamian za zaangażowanie w walkę po stronie aliantów. Japonia uważa jednak, że część tych terenów historycznie należy do niej i nie ma zamiaru z nich rezygnować. Nic nie dały propozycje zakończenia sporów, choć w teorii Wyspy Kurylskie znajdują się pod rosyjskim panowaniem.

4. Korea

Wojna o kształt Półwyspu Koreańskiego teoretycznie skończyła się w 1953 roku, ale do dziś Korea Północna i Południowa nie podpisały formalnego traktatu pokojowego, który rozwiązałby ostatecznie kwestię podziału Korei. Zamiast tego obie strony muszą zadowolić się rozejmem i czterokilometrową strefą demarkacyjną, która oddziela oba państwa. W praktyce więc między państwami ciągle trwa stan wojny. Marzenia o zjednoczeniu Korei są żywe i na północy, i na południu, ale sprawa wydaje się nie do rozwiązania ze względu na przepaść (gospodarczą, społeczną i polityczną) między oboma państwami.

5. Izrael i Palestyna

Ciągle obecny w mediach konflikt to źródło nieustannego chaosu na Bliskim Wschodzie. Od wojny z 1967 roku formalną władzę nad terenami Palestyny ma Izrael. Nieustanne walki o odbicie terenów dla ludności arabskiej oraz próba negocjacji nie zakończyły jeszcze napięcia w tej części świata. Współistnienie państwa żydowskiego wokół terenów arabskich to naprawdę trudna sprawa.

Źródło: http://www.britannica.com/list/8/8-hotly-disputed-borders-of-the-world/items

Udostępnij: