Dlaczego planety są kuliste?

Pytanie zawarte w tytule z pozoru wydaje się głupie, ale czy ty w tym momencie, bez zapoznania się z treścią artykułu, potrafisz na nie odpowiedzieć?

Według Międzynarodowej Unii Astronomicznej planeta, to „obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje termojądrowe, wystarczająco duży, aby uzyskać prawie kulisty kształt oraz osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity”.

Ale czy to cokolwiek wyjaśnia? Czy gdyby planety miały sześcienny kształt, to w takiej samej definicji czytalibyśmy o obiekcie „wystarczająco dużym, aby uzyskać prawie sześcienny kształt”? Nie. Wszystko przez…

grawitację!

Grawitacja zajmuje nie tylko Newtona

Kula jest jedyną znaną nam bryłą przestrzenną, w której odległości od środka do jakiegokolwiek punktu ściany (w przypadku kuli: sfery) są jednakowe, co oznacza, że na każdy punkt powierzchni kuli oddziałuje taka sama siła przyciągania grawitacyjnego.

W przypadku na przykład sześcianu odległości od środka do ściany mają różne długości, co oznacza, że niektóre elementy bryły byłyby bardziej zwarte, niż te znajdujące się dalej od środka.

Gdyby jednak wskutek zderzenia się dwóch ciał niebieskich, powstało ciało o sześciennym kształcie i rozmiarach na tyle dużych, aby uzyskać prawie kulisty kształt. Co wtedy by się stało? Tu dochodzimy do rozdroża.

Istnieją dwie teorie. Pierwsza mówi, że najsłabiej przyciągane elementy takiej sześciennej planety, zostałby po prostu oderwane przez grawitację innego ciała niebieskiego. Druga, że wskutek ciągłego i silnego oddziaływania przyciągania grawitacyjnego, nawet najsolidniejsza skała spłynęłaby jak ciecz, formując tym samym kulisty kształt planety.

Bibliografia:

  • Britt Scharringhausen, Why are stars and planets round?, http://curious.astro.cornell.edu/about-us/56-our-solar-system/planets-and-dwarf-planets/general-questions/231-why-are-stars-and-planets-round-beginner
  • Tega Jessa, Why Are Planets Round, http://www.universetoday.com/75835/why-are-planets-round/
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Planeta
Udostępnij: