Europejska mapa języków

Uczenie się angielskiego to podstawa w zjednoczonej Europie. Ten język otwiera najwięcej drzwi. Nic dziwnego więc, że mieszkańcy niemal wszystkich krajów Unii Europejskiej uważają go za najbardziej przydatny.

Ponad połowa Europejczyków potrafi nawiązać płynną rozmowę w jednym języku obcym. Co czwarty zrobi to w przynajmniej dwóch językach.

Jakie są inne najważniejsze języki na mapie Europy? Których warto uczyć się zdaniem poszczególnych nacji?

Najbardziej użyteczny język obcy dla osobistego rozwoju w krajach UE

Jedynie mieszkańcy Luksemburga nie dali angielskiemu palmy pierwszeństwa, stawiając na francuski. Taka sama sytuacja nastąpiła, co naturalne, w krajach anglojęzycznych – Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Znacznie bardziej różnorodna jest mapa drugiego najbardziej użytecznego języka obcego po angielskim (lub francuskim w Luksemburgu, W. Brytanii i Irlandii).

Drugi najbardziej użyteczny język obcy w krajach UE. LEGENDA (od lewej): francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski

65% Polaków na szczycie najbardziej przydatnych języków stawia angielski, 31% wybiera język naszych zachodnich sąsiadów z Niemiec. Skończyły się czasy wszechobecności języka rosyjskiego w Polsce. Znajomość rosyjskiego bardzo wysoko cenią tylko najbliżsi sąsiedzi: Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia oraz, co zaskakujące, Cypr.

Źródło: http://www.statista.com/chart/3580/europes-second-most-useful-foreign-languages/

Udostępnij: