Demokratyczny dyktator? Ile państw uważa się za demokracje?

Wartości demokratyczne, poszanowanie zasad demokracji, władza należąca do ludu. Określenia ustroju demokratycznego zawsze brzmią doskonale, ale…

… pamiętamy, że w czasach PRL także mówiono o demokracji (ludowej), która z demokratycznym modelem nie miała przecież wiele wspólnego. Podobnie było choćby z ZSRR i innych krajach bloku socjalistycznego w Europie.

Widzimy zatem, że jest różnica między mówieniem o demokracji i realizacją założeń społeczeństwa demokratycznego. Zastanawialiście się ile krajów uważa się za demokratyczne – nawet biorąc pod uwagę te rządzone przez krwawych dyktatorów? Oto mocno zaskakująca odpowiedź…

1280px-Democracy_claims.svg

Państwa, które oficjalnie uznają się za demokracje (zielone) lub nie (czerwone)

Zielono mi… Wniosek płynący z mapy? Samozwańcza demokratyczność jest często pustym frazesem wykorzystywanym do własnych celów politycznych. Nikt nie ma wątpliwości, że Polska lub Czechy mogą nazywać się demokracjami po ustrojowej transformacji. Ale jak wytłumaczyć, że „zielona” i „demokratyczna” jest np. Korea Północna?

Za demokracje według mapy nie uznają się Watykan, Oman, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Brunei. Zaznaczone jest również Fidżi, które jednak od czasów stworzenia tej grafiki wprowadziło konstytucję i przeprowadziło wybory uznane przez zagranicznych obserwatorów za wiarygodne.

Dla porównania mapa krajów uważanych za „wyborcze demokracje” przez organizację Freedom House:

Mapa krajów uważanych za demokratyczne przez organizację Freedom House

Mapa krajów uważanych za demokratyczne

Różnica jest porażająca, szczególnie zerkając w stronę Azji i Afryki…

Źródło:

  • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Democracy_claims.svg
  • https://en.wikipedia.org/wiki/File:Electoral_democracies.png
Udostępnij: