Historia Polski w pigułce. Genialna animacja z objaśnieniem

Kapitalna animacja historii Polski autorstwa Tomasza Bagińskiego ma już 6 lat. Jeśli nie widziałeś, zarezerwuj sobie 8:30 minuty na spektrum wrażeń. Jeśli widziałeś, odśwież sobie, bo naprawdę warto.

Animacja była częścią polskiego pawilonu na Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju.

Ważne momenty naszej historii wymieszane są ze skojarzeniami, z symbolami, prezentacjami miast, ludzi, charakterystycznych budowli; to obraz, na którym przewijać się będzie mapa, wizualne wyjaśnienia konkretnych sytuacji, ważne gesty, ważne słowa.
Tomasz Bagiński

Wszystko zaczyna się od słowiańskich lat jeszcze przed polską państwowością. Na dynamicznych ujęciach widzimy chrzest Mieszka I i przejście na chrześcijaństwo, później zjazd gnieźnieński i Bolesława Chrobrego i wyprawę kijowską. Bitwy odgrywają tu bardzo ważną rolę, co udowadnia kolejny rozdział, czyli rywalizacja z Krzyżakami sprowadzonymi na nasze tereny w 1226 roku.

W 1333 roku – momencie koronacji Kazimierza Wielkiego – Polska z drewnianej staje się murowaną. W 1364 roku przenosi nas do pięknego, średniowiecznego Krakowa, gdzie widzimy ucztę u Wierzynka, czyli zjazd monarchów oraz założenie Akademii Krakowskiej (dzisiejszego UJ). 1377 rok to moment wkroczenia na arenę Władysława Jagiełły jako Wielkiego Księcia Litewskiego. Wkrótce później 1410, czyli jasna sprawa – Grunwald.

Reszta objaśnień w rozwinięciu :)

Zaraz po wielkiej bitwie przeniesiemy się do Gdańska w końcówce średniowiecza. W 1543 roku wydrukowano „O obrotach sfer niebieskich” i w tym samym roku zmarł genialny autor książki – Mikołaj Kopernik. Po okresie zmian w polskim krajobrazie trafimy na 1619 rok i płonącą wschodnią granicę – to koniec wojny polsko-rosyjskiej. Zaraz później w 1683 roku Jan Sobieski ruszy z odsieczą na Wiedeń w towarzystwie husarii.

Późniejsza uczta zapowiada epokę saską (Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa). Widzimy też ewidentnie zbliżający się upadek Polski symbolizowany wyzyskiem, przepychem elit i podupadłą chatą. To doprowadziło do 1772 roku i I rozbioru Polski. W 1791 mamy konstytucję 3 maja, ale wkrótce w 1795 roku III rozbiór i zniknięcie z mapy.

Zaczyna się epoka zwalczania polskości, choć przebłyskiem nadziei są legiony polskie we Włoszech z 1797 roku. W 1806 roku nastąpiło powstanie wielkopolskie (zwycięskie!). W 1830 wybuchło powstanie listopadowe, a w 1863 styczniowe. W międzyczasie mignie nam grający Fryderyk Chopin oraz przemysłowcy.

1918 rok oznacza odrodzenie Polski na mapach i koniec I wojny światowej. Jednak już wkrótce musimy odeprzeć atak ze wschodu w ramach wojny polsko-bolszewickiej. 1922 to prace nad portem w Gdyni. Niestety, płynnie przejdziemy tu do rozpoczęcia II wojny światowej, obozów koncentracyjnych, bitwy o Anglię (1940), walk o Monte Cassino (1944), powstania warszawskiego (1944) aż do końca wojny i przejęcia władzy przez komunistów (1945).

Nastąpi czas odbudowy w socjalistycznym duchu. Protesty społeczne symbolizuje 1978 rok i wybór Karola Wojtyły na papieża. W 1981 roku mamy stan wojenny i rewolucję Solidarności zakończoną Okrągłym Stołem z 1989 roku. Film wieńczy transformacja ustrojowa i złote gwiazdki oznaczające wejście do Unii Europejskiej.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Animowana Historia Polski

Udostępnij: