Katolik? Nie głosowałem na Hitlera! (mapa)

Adolf Hitler i partia nazistowska wykorzystali niezadowolenie większości Niemców w latach 30. XX wieku. Mandat do władzy na drodze wyborów otworzył im ścieżkę do budowy państwa totalitarnego pod egidą NSDAP.

Jednak nie wszyscy Niemcy z miejsca rozkochali się w Hitlerze. Jeden z wyjątków rzuca się na pierwszy rzut oka. Widać to doskonale po mapie zestawiającej wyniki wyborów z 1932 roku (góra) oraz miejsc, w którym większość stanowiła ludność katolicka z 1934 roku (dół).

ZjsMV-bMQNx5L0l_jbqyNXRSR_oo74vMsufzdjEIXlI

Na pierwszej mapie im ciemniejszy kolor, tym więcej osób w danym okręgu głosowało na nazistów. Na drugiej z nich, im ciemniejszy kolor, tym większa populacja katolików. Z porównania tych map widzimy niemal idealną proporcję. Im większa ludność katolicka (czarny kolor na dolnej mapie), tym niższe poparcie na ludzi Hitlera (biały kolor na górnej mapie).

Ciekawym wyjątkiem są okolice Berlina – białe na obu mapach. To znaczy, że w 1932 roku ludność tego miasta raczej nie sympatyzowała z Hitlerem, ani nie stanowiła grupy katolickiej.

Warto przypomnieć, że w okresie między I i II wojną światową katolicy stanowili około 1/3 ludności Niemiec. Zdecydowanie więcej było protestantów.

Nazizm nigdy nie miał po drodze z chrześcijaństwem oraz katolicyzmem. W końcu to nie Bóg zajmował pierwsze miejsce w III Rzeszy. Bogiem miał być Führer i naród niemiecki.

Na początku lat 30. XX wieku niemieccy biskupi nałożyli ekskomunikę na każdego członka NSDAP. Gdy jednak naziści przejęli władzę w Niemczech, wykluczenie z kościoła za przynależność do partii zostało zniesione. W 1933 roku Niemcy i Watykan podpisały umowę gwarantującą status Kościoła katolickiego w III Rzeszy (ocena konkordatu jest do dziś kontrowersyjnym zagadnieniem – przyp. AK).

Podpisanie Reichskonkordatu w Rzymie w 1933 roku

Co ciekawe, w katolickich domach chowali się tak prominentni przedstawiciele NSDAP jak Hitler, Heinrich Himmler lub Joseph Goebbels.

Jednym z głównych przeciwników chrześcijaństwa był główny ideolog nazistów Alfred Rosenberg. W swoich teoriach m.in. odcinał się od żydowskich korzeni religii chrześcijańskiej (np. pochodzenie Jezusa) oraz sugerował usunięcie krzyży z kościołów i zastępowanie ich swastyką.

Źródło:

Udostępnij: