Samobójcze myśli Europy

Samobójstwo to tragiczna i ostateczna decyzja. Często w powszechnej świadomoś i wydaje nam się, że samobójczym myślom sprzyja depresyjny klimat. Znacznie łatwiej wyobrazić nam sobie samobójcę z ponurej Szwecji niż kochającego życie Francuza.

Czy ma to przełożenie na rzeczywistość? Oto wskaźnik samobójstw w krajach Europy. Podane liczby to liczba samobójców na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu roku (dane Światowej Organizacji Zdrowia na 2012 rok).

W słonecznej Grecji, Włoszech lub Hiszpanii faktycznie współczynnik samobójstw należy do najniższych. Ale już francuskie umiłowanie do wina i dobrego jedzenia nie przekłada się na wyjątkowo rzadkie występowanie samobójczych myśli. We Francji jest dwukrotnie więcej samobójców niż w Wielkiej Brytanii.

Niestety, Polska należy do grona krajów ze znaczącym współczynnikiem samobójstw. Niechlubnie brylują Litwini, Rosjanie i Węgrzy.

Ciekawa jest także druga, podobna mapa. Na niej znajdziemy informację, że to mężczyźni znacznie częściej decydują się na desperacki krok. W Polsce życie odbiera sobie 8 razy więcej mężczyzn niż kobiet – najwięcej w Europie!

Podane liczby to wskaźnik ile razy więcej mężczyzn niż kobiet targa się na własne życie w danym kraju.

Źródło: https://jakubmarian.com/suicide-rates-by-country-in-europe/

Udostępnij: