Skąd się wzięły nazwy zwierząt? cz. 2 | Polimaty #89

Słowo dotrzymane! Które zwierzę było nazywane kiedyś „wielbłądorysiem”? Czy jeż to brutalny zabójca? Czy szop pracz faktycznie coś pierze?

Członkowie Klubu Polimatów oglądają odcinek przed premierą :) Zapisz się tu: http://polimaty.pl/klubpolimatow

Oto druga część poświęcona etymologii nazw zwierząt. Tam m.in. pochodzenie nazwy hipopotama, słonia, wielbłąda, żubra, niedźwiedzia i… kota oczywiście! :)

Wielkie podziękowania dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie za umożliwienie współpracy ze zwierzątkami.

Bibliografia:

 • Bańkowski Andrzej, Etymologiczny słownik języka polskiego, PWN, 2000.
 • Boryś Wiesław, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, 2005.
 • Bruckner Aleksander, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, 1998.
 • Długosz-Kurczabowa Krystyna, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, PWN, 2008.
 • Smagowicz Krzysztof, Mantichora. Etymologiczny słownik nazw zwierząt, Wydawnictwo UJ, 2004.
 • Siatkowska Ewa, Z historii slowianskich zoonimow. Wybrane zagadnienia, „Rocznik Slawistyczny”, 60 (2011).
 • https://etymologicznamenazeria.wordpress.com/
 • http://sjp.pwn.pl/poradnia/lista/etymologia;7.html
 • http://encyklopedia.pwn.pl/
 • http://www.etymonline.com/
 • Informacje ukryte w nazwach zwierząt, http://natura.wm.pl/265211,Informacje-ukryte-w-nazwach-zwierzat.html#axzz4glZFSH5g
Udostępnij: