8 godzin pracy nie ma sensu!

Skoro praca przez 8 godzin w wielu zawodach nie ma kompletnego sensu (tak twierdzą naukowcy) to ile w ciągu dnia powinniśmy pracować? Cieszę się, że pytasz. Już spieszę z odpowiedziami.

💥 Tu kupisz moją książkę, „Inaczej” szybko i bezpiecznie: http://inaczej.alt.pl/

Bibliografia:

• Corcoran M., Duncan G.J., Work history, labor force attachment, and earnings differences between the races and sexes, „Journal of Human Resources” 1979, 14(1).

• Woś R., Krótsza praca, ta sama płaca, „Polityka” 2018.

• Kalimo R., Tenkanen L., Härmä M., Poppius E., Heinsalmi P., Job stress and sleep disorders: findings from the Helsinki Heart Study, „Stress Medicine” 2000, 16.

• Radstaak M., Geurts S.A.E., Beckers D.G.J., Brosschot J.F., Kompier M.A.J., Work Stressors, Perseverative Cognition and Objective Sleep Quality: A Longitudinal Study among Dutch Helicopter Emergency Medi- cal Service (HEMS) Pilots, „Journal of Occupational Health” 2014, 56(6).

• Rudd M., Feeling Short on Time: Trends, Consequences, and Possible Remedies, „Current Opinion in Psy- chology” 2018, 26.

• Hartmann E., The 90-Minute Sleep-Dream Cycle, „Archives of General Psychiatry” 1968, 18(3).

• Hobson J.A., Pace-Schott E.F., The cognitive neuroscience of sleep: neuronal systems, consciousness and learning, „Nature Reviews Neuroscience” 2002, 3(9).

• Rossi E., The 20-minute Break: Reduce Stress, Maximize Performance, Improve Health and Emotional Well-being Using the New Science of Ultradian Rhythms, Zeig, Tucker & Theisen Inc., Phoenix 1991.

• Rossi E., Nimmons D., The 20-Minute Break: Using the New Science of Ultradian Rhythms, Jeremy P. Tarcher Inc., Los Angeles 1991.

• Lavie P., Ultradian Cycles in Sleep Propensity: Or, Kleitman’s BRAC Revisited, [w:] D. Lloyd, E.L. Rossi (red.), Ultradian Rhythms in Life Processes, Springer, London 1992.

Udostępnij: