Cola, która wyglądała jak wódka. Specjalne życzenie Marszałka Żukowa