Demokratyczny dyktator? Ile państw uważa się za demokracje?