Piekielne korki. Ile miejsca na drodze zajmują różne środki transportu?