Ikoniczna fabryka Turynu, której ukoronowaniem jest… prawdziwy tor