Szpieg, który zwątpił w komunizm i zmienił bieg historii