Vlogasek #3 Obrażajo Maxa, czeleny, broda, Klub Polimatów, święta