Europa emigrantów. Ile procent osób urodzonych w Polsce mieszka poza jej granicami?

Jak wypadamy na tle reszty Europy? Zobaczmy to na emigranckiej mapie Starego Kontynentu.

Widzimy, że 11,5% urodzonych nad Wisłą wcale nie mieszka w Polsce. Dane ONZ zaliczają ich więc do grupy emigrantów (wg Słownika Języka Polskiego: emigrant – osoba, która opuszcza lub opuściła swój ojczysty kraj w celu osiedlenia się [na stałe lub okresowo] w innym państwie).

Procent obliczono w zależności od populacji krajów w 2015 roku. Na przykładzie: jeśli w Polsce żyło wówczas 38,6 mln osób, a urodzonych w Polsce i mieszkających za poza krajem ojczystych było 4,45 mln, to należy podzielić 4 450 000 / 38 600 000. To daje w przybliżeniu te 11,5% z mapy.

Największy odsetek emigrantów w Europie znajdziemy w Bośni i Hercegowinie – ponad 43%!!! Z kolei wyjątkowo rzadko ze swoją ojczyzną chcą rozstawać się urodzeni w Hiszpanii. To tylko niecałe 3%. Biorąc pod uwagę hiszpański klimat i specyficzną atmosferę Półwyspu Iberyjskiego, naprawdę trudno się dziwić…

Źródło: https://jakubmarian.com/emigration-in-europe-destination-countries-and-percentages-of-emigrants/

Udostępnij: