Heksagram nad piwem. Czy Gwiazda Dawida jest piwnym symbolem?