Brud, bunt lub przypadek. Jak powstają wielkie wynalazki?