Czy sadzenie drzew uratuje nas od katastrofy ekologicznej?